HÍREK

Korszerű Iskolai közösségi Program Megvalósítása a Kisvárdai Tankerületi Központ Iskoláiban – Záró Sajtóközlemény

Tempusz Közalapítvány – nyelvtanulási programja

Tájékoztató a középiskolai nyelvtanulási programról

 A Kormány 2019. február 6-i döntése értelmében 2020-tól a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók kéthetes egyéni vagy csoportos nyelvtanulásban vehetnek részt a Nemzeti alaptanterv alapján tanulható első idegen nyelvek (angol, német, francia, kínai) célországaiban: Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban, Máltán, Írországban, Franciaországban és Kínában. (Kínába kizárólag a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanulói utazhatnak nyelvet tanulni.)

A nyelvtanulási program hazai költségvetési forrásból valósul meg, azt teljes egészében a magyar állam finanszírozza. A program szakmai végrehajtását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Tempus Közalapítvány végzi.

A nyelvtanfolyamokról

 A nyelvtanulási program keretében a célországokban működő minősített nyelviskolákban történő nyelvtanulás támogatható, ahol a megfelelő szakmai színvonal biztosítása mellett felkészülten vállalnak felelősséget a középiskolás tanulókért.

A nyelvtanfolyamok kéthetes időtartamban, minimum heti 20 nyelvórával valósulnak meg. A tanulók a nyelvórákon kívül kulturális és szabadidős programok keretében további lehetőséget kapnak a nyelvtanulásra, illetve a célnyelvi ország kultúrájának, szokásainak megismerésére. Az elszállásolás családoknál vagy kortársakkal együtt kollégiumban történik, ami újabb lehetőséget teremt a célnyelv használatára. A nyelviskolák az újrakezdőtől a felsőfokú szintig ajánlanak tanfolyamokat, a szintfelmérést a fogadó nyelviskola végzi, tehát az a cél, hogy mindenki a megfelelő nyelvi szinten, sokszínű, soknemzetiségű csoportban tanulja az idegen nyelvet és fejlessze nyelvi kompetenciáját.

A program keretében a tanulók külföldi nyelvtanfolyam helyett az intézményük szervezésében, partnerintézményi együttműködésben is részt vehetnek, amelynek célja, hogy a célországi partnerintézményeknél fejlesszék nyelvtudásukat.

Ki jelentkezhet a nyelvtanulási programra?

 A középiskolai nyelvi programban először a 2019/2020-as tanévben 9. és 11. osztályos nappali tagozatos, gimnáziumi és szakgimnáziumi képzésben tanulók jogosultak alanyi jogon részt venni pályázat útján. A nyelvi előkészítőt végző tanulók és a két tanítási nyelvű középiskolák tanulói választhatnak, hogy a nyelvi előkészítő év után (azaz a 9/Ny illetve a 9/Kny évfolyam után), vagy a 9. osztály elvégzése után kívánnak-e kiutazni. Ezt követően további egy alkalommal vehetnek részt célországi nyelvi képzésben (tehát a 11. évfolyam után).

Mely nyelvek választhatók?

 A nyelvtanulási program keretében angol, francia vagy német nyelv választható. A nyelv kiválasztásánál egyetlen megkötés van: a tanulónak a pályázat évében a köznevelési intézményben tanulnia kell a választott nyelvet.

Érdemes elsősorban azt a nyelvet választani, amelyben a tanuló már magasabb szintet ért el, mert a külföldi nyelvi képzés ebben az esetben leghatékonyabb. (Ha azonban az első idegen nyelvből a tanuló már szerzett nyelvvizsgát, elképzelhető, hogy a program adta lehetőséget más nyelvből, pl. további nyelvvizsga/érettségi megszerzésére kívánja felhasználni.)

Mit támogat a nyelvtanulási program?

 A nyelvtanulási program a célországokban való nyelvtanulásra nyújt támogatást: fedezi a külföldi nyelvtanfolyam díját, a kiutazás költségeit, a tanuló biztosítását, a szállást és ellátást, a célországon belüli, a nyelvtanfolyamon való részvételhez szükséges utazási költségeket, a megélhetés költségeit. A partnerintézménnyel történő közös projekt más típusú költségeire is hasonló módon nyújt támogatást a program. A támogatás még a tervezett kiutazás előtt kifizetésre kerül, így önerő, előfinanszírozás nem szükséges.

Hogyan lehet jelentkezni a programra?

 A nyelvi program 2020-ban indul, a jelentkezések még nem kezdődtek el. A pályázati felhívás várhatóan 2019 végén jelenik meg, a pályázatok beadására 2020 első hónapjaiban kerül majd sor. Jelenleg a program előkészítése zajlik, többek között a tanulók részvételi szándékának előzetes felmérése.

Kérjük, hogy a tanulók és szüleik először a tanulók középiskolájában érdeklődjenek, hogy az intézmény pl. közös kiutazással, partneriskolai, szakmai partneri együttműködés megszervezésével kíván-e részt venni a nyelvi programban.

Amennyiben a tanuló és családja úgy ítéli meg, hogy a tanuló nyelvi szintje, önállósága megengedi, hogy az egyéni kiutazást válasszák, kérjük, kövessék figyelemmel a Tempus Közalapítvány honlapján a nyelvi programmal kapcsolatos híreket.

 

Tempus Közalapítvány Nyelvtanulási Program

www.tka.hu/nyelvtanulas

EFOP-3.3.5-17-2017-00027 pályázat

Tematikus hét élményekkel gazdagon a Mórában

Intézményünk, a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 88 (fő bevont) tanulóval sikeres pályázatot nyert a „Korszerű iskolai közösségi program a Kisvárdai Tankerületi Központban EFOP-3.3.5-17-2017-00027” elnevezésű projektjében.

A projekt célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A napközis jellegű tematikus szolgáltatás (5nap, amely) 2019. 06. 24. – és 2019. 06. 28. között valósult meg. A hét folyamán Budapestről, Pécsről, Debrecenből érkeztek különböző programszolgáltatók, művészek és pedagógusok, akik színvonalas előadásukkal hozzájárultak a gyerekek iskolán kívüli, élményalapú oktatásához. A választott témamodul középpontjában a művészeti nevelés állt, mely hozzájárult a művészeti, zenei, vizuális,  kompetenciák fejlesztéséhez.

A részvevő gyerekek számára felejthetetlen élményt nyújtott Szirota Jennifer  koncertje, a „Pécsi Sasok” közül  Katus Attilával találkozhattak a gyerekek. Közösen tréningeztek majd beszélgettek. A Batyu színház /bábszínház/ előadásában a Holle anyó című mesét tekintették meg . Öröm volt nézni a tágra nyílt szempárokat kicsiknél és nagyobb gyerekeknél egyaránt. A drámapedagógusok minden érzékszervre ható játékokkal járultak hozzá a gyerekek művészeti fejlődéséhez, gondolkodásmódjuk, értékrendszerük kialakulásához.

Ezen szolgáltatások és a napi négyszeri étkezések díjmentesek voltak iskolánk tanulói számára. A gyerekek visszajelzései alapján a hét pozitív élményekkel zárult. A közösségben való tanulás valóban ÉLMÉNY volt számukra.

25 éves a dombrádi
Fantasy Mazsorett Csoport

 

A Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Fantasy Mazsorett Csoportja fennállásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget rendeztek 2019. március 30-án a művelődési házban.

Oncsó Brekk Zsuzsanna egykori mazsorett szavalata után Almásiné Puskás Ágnes intézményvezető asszony nyitotta meg a rendezvényt. Majd Kozmáné Kasza Veronika polgármester asszony osztotta meg ünnepi gondolatait az egykori és jelenlegi mazsorettekkel. Ezt követően az egykori mazsorettek nevében Lakatos Kovács Dóra foglalta össze, hogy mit is jelentett számukra a Fantasy Mazsorett Csoport tagja lenni. Majd Pellei Zoltánné csoportvezető ,,időutazásra” kalauzolta a jelenlévőket, hiszen képekkel, video-részletekkel illusztrálva  elevenítette fel a negyed század eseményeit, eredményeit a kezdetektől napjainkig. Ezt követte a jelenlegi csoportok gálaműsora. A színpadi produkciók zárásaként az egykori mazsorettek is a színpadra vonultak, és a közel 80 főnyi fantasys Vincze Enikő egykori mazsorett vezetésével énekelte együtt a ,,Boldog születésnapot”.

Vacsorával egybekötött kötetlen, baráti beszélgetéssel zárult az élmények, emlékek felidézése.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2019.03.10- én megrendezett

Tankerületi Angol Nyelvi Verseny

döntőjébe bejutottak Takács Dóra 7. osztályos tanuló, aki 15 helyezést ért el; és Borkó Richárd 8. osztályos tanuló, aki az előkelő 7. helyezést érte el.

Gratulálunk az elért eredményekhez.

Felkészítő tanáraik Harsányiné Révész Katalin és Ragányné Burja Enikő.

KAFFEE projekt tájékoztató kiadvány