EFOP-3.3.5-17-2017-00027 pályázat

Kedvezményezett neve: Kisvárdai Tankerületi Központ Iskolái
Projekt címe: “Korszerű Iskolai Közösségi Program Megvalósítása”
A szerződött támogatás összege:
149 988 075 forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást
Projekt tényleges befejezése: 2019 /08 / 29

Tematikus hét élményekkel gazdagon a Mórában

Intézményünk, a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 125 (fő bevont) tanulóval sikeres pályázatot nyert a „Korszerű iskolai közösségi program a Kisvárdai Tankerületi Központban EFOP-3.3.5-17-2017-00027” elnevezésű projektjében.

A projekt célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A napközis jellegű tematikus szolgáltatás (5nap, amely) 2018. 06. 18. – és 2018. 06. 22. között valósult meg. A hét folyamán az ország több területéről (Budapest, Pécs, Debrecen) érkeztek különböző programszolgáltatók, művészek és pedagógusok, akik színvonalas előadásukkal hozzájárultak a gyerekek iskolán kívüli, élményalapú oktatásához. A választott témamodul középpontjában a művészeti nevelés állt, mely hozzájárult a művészeti, zenei, vizuális, hagyományőrző kompetenciák fejlesztéséhez.

A részvevő gyerekek számára felejthetetlen élményt nyújtott Patai Anna koncertje, a „Pécsi Sasok” közül a Szentgyörgyi Rómeóval való közös tréning, valamint a Boot Camp-pel való megismerkedés. A népi hagyományok ápolását a Debrecenből érkező néptánc-pedagógusok segítették elő. A szentendrei színészek interaktív előadásában Antoine, de Saint-Exupéry a Kis herceg című művének központi gondolata elevenedett meg: „Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” A drámapedagógusok minden érzékszervre ható játékokkal járultak hozzá a gyerekek művészeti fejlődéséhez.

Ezen szolgáltatások és a napi a napi négyszeri étkezések díjmentesek voltak iskolánk tanulói számára. A gyerekek visszajelzései alapján a hét pozitív élményekkel zárult. A közösségben való tanulás valóban ÉLMÉNY volt számukra.

Korszerű Iskolai közösségi Program Megvalósítása a Kisvárdai Tankerületi Központ Iskoláiban – Záró Sajtóközlemény

 

 

 

 

 

2019 /08 / 29
KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

KORSZERŰ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KISVÁRDAI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLÁIBAN – ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-3.3.5-17-2017-00027

A Kisvárdai Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében 149 988 075 forintos vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében meghirdetett „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” című pályázati kiíráson. A 18 hónapos projekt időszak alatt 5 járásban, 21 településen lévő általános iskolában, 3000 tanuló és 157 fő pedagógus bevonásával, bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezésére került sor.

 A projekt rövid bemutatása:

A pályázati programunk célja volt a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

A projekt a Kisvárdai Tankerületi Központ köznevelési intézményeinek kísérleti közösségfejlesztési programjaira koncentrált. Ezen területekhez kapcsolódóan a pedagógusok módszertani tartalmakat ismertek meg, alkalmaztak és teszteltek, az informális és nem formális tanulásszervezés megvalósításához módszertani képzéseket végeztek el. 2018. és 2019.év június 3. és 4. hetében a projekt megvalósításába bevont 24 köznevelési intézményben közel kétszázan – pedagógus, önkéntes segítő és közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás – 3000 diák számára bentlakásos és napközis táborokat szerveztek. A fejlesztést jelentős eszközbeszerzés támogatta.

Pályázat keretében olyan tematikus napközis és tematikus bentlakásos programok megvalósítására került sor programszolgáltatók bevonásával, amelyek középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása állt, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdították a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/kisvarda oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

 Dr.Elek Tamás a projekt szakmai vezetője
elérhetősége: +36-45-795-248, email:tamas.elek@kk.gov.hu

https://dombradiiskola.files.wordpress.com/2019/10/sajtc3b3kc3b6zlemc3a9ny.png